PERUN - SKYMARATHON - 27.4.2024

Perun maraton je běh v krásném horském prostředí Moravskoslezských Beskyd - oblasti Slezské Beskydy, tak zvané Goralii. Konkrétně v okolí horských masívů - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, kdy na každý vrchol se vystoupá nejprudšími svahy a poté sbíhá technickými úseky.

Na závodníky čeká 6 vydatných stoupání, 6 technické seběhy - kořeny, kamení, lesní cesty, 4 občerstvovací stanice. To vše vede k jedinému cíli na vrcholu Javorového vrchu, kde 41 km dlouhá trať s 3400m pozitivního převýšení končí a celkově finishuje dole v místě startu :o)

Závod je určen všem zájemcům - od rekreačních hobby běžců až po aktivní runnery. Prostě všem, kdo milují pohyb v horách a rádi si otestují své hranice.

  • Termín - 27.4.2024
  • Místo - Oldřichovice u Třince, parkoviště u Flight PArku - https://javorovy-vrch.cz/comporg/flight-park-javorovy/
  • Trasa - 41km / Převýšení pozitiv - 3400m / Převýšení negativ -  3400m
  • Limit - 9 hodin - bude to pořádná šichta :o)
  • Kategorie - Muži do 40 let / Muži nad 40 let / Ženy do 40 let / Ženy nad 40 let + Sranda kategorie -Rychlej Tatík + Rychlá Máti - Od výsledného času se odečítá handicap času, za to kolik má závodník vlastních dětí
  • Kapacita - 499 závodníků
  • Start - 9:15 / Prezentace - od 7:00 - do 8:45 v den závodu. nebo 26.4.2024 od 17 do 19 hod
  • Vyhlášení -  v 18:00  parkoviště u Flight parku Javorový
  • Občerstvení - 4x Občerstvovací stanice / v cíli každý závodník polévka+nápoj
  • Ceny - první 3 v každé kategorii

Věkový  limit - v závodě mohou startovat pouze účastníci starší 16-ti let (účastníci mladší 18 let budou odprezentováni zákonným zástupcem - rodič)

Pojištění - Všichni účastníci jsou povinni zabezpečit si individuální zdravotní pojištění. Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodě.

Startovné - 780 Kč - závodník do prvních 200čísel, poté podle toho v které vlně bude zaregistrován si přihodí 100 navíc.

PRAVIDLA ZÁVODU/STARTOVNÍ PODMÍNKY

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!)

b) je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

c) je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. 

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, 
pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených - pod lanovkou na Javorový

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži. 

f) byl důkladně poučen o průběhu závodů a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže. 

g) byl 
pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených. 

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním 

i) 
startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce PERUN - SKYMARATON, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

j) 
souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce PERUN-SKYMARATON, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. 

k) bere 
na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby. 

l) souhlasí 
s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámcí své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

Ředitel závodu

BcA. Marcel,,Maky" Žuška

Bystřice 623, PSČ 739 95

E: perunmarathon@seznam.cz

T: +420 737 399 360

Technické zajištění

free.lepus.cz - IČ: 26578051

Cholevova 35, 700 30 Ostrava-Jih

Ing. Josef Zajíc

E: lepus@seznam.cz

Najdete nás na Facebooku